SCRIPTICS

NEWS

4.10.2022
NEWS

Kemiallinen kierrätyskonsepti teollisuuden ja tutkimuksen yhteistyöllä

feature

Wipak on mukana VTT:n, yhdessä Aalto yliopiston kanssa koordinoimassa Urban Mill tutkimusprojektissa, jossa kumppanuusmallin avulla pyritään valmistelemaan teollisen luokan kemiallinen kierrätyskonsepti, jolla muovijätteen hyödyntämistä voitaisiin lisätä. Projekti koostuu useammasta hankkeesta joihin kuuluu myös Wipakin omia tuotekehitysprojekteja, sekä mm. Borealiksen SPIRIT – Sustainable Plastics Industry Transformation hanke. Visiona on että vuonna 2035 kaikki muovijäte Euroopassa kierrätettäisiin uusiksi tuotteiksi. Business Finland tukee hanketta, sekä monia sen onnistumiseen vaadittavia investointeja.

Lisätietoja proejktista: Suomessa kehitetään muovijätteelle | VTT (vttresearch.com)

Share this post:

Follow us on

Contact Us contactUs

How we work